Oznámení o odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě

23. květen 2018
Oznámení o odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě

Formulář pro odstoupení od smlouvy pro spotřebitele, kteří chtějí odstoupit od smlouvy ve 14 denní lhůtě
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy a jste dle našich OP "Kupující spotřebitel")

Pokud nejste dle našich OP "Kupující spotřebitel" platí pro vrácení zboží tato pravidla zde.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

AllServices Group s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 145100, IČ: 28486404, DIČ: CZ28486404, se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Nademlejnská 600/1, PSČ 19800, Kontaktní údaje Prodávajícího: Korespondenční adresa: Bečovská 939, Praha 104 00, e-mail: obchod@allservices.cz, telefon: (+420) 774 488 123, fax: (+420) 227 203 826

- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

- Datum objednání /datum obdržení (nehodící se škrtněte):

- Jméno a příjmení spotřebitele:

- Adresa spotřebitele:

- Peníze chci vrátit:
stejným způsobem, kterým jsem je odeslal/a
na bankovní účet číslo: ……………………....
peněžní poukázkou na adresu: ……………...
(vyberte jednu z možností)

- Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

Tento formulář také stáhneš pro tisk zde v PDF.