Vážení zákazníci, dne 14.6.2024 bude prodejna otevřena do 15:30 hod.
Děkujeme za pochopení.
♠ Jste škola, firma nebo instituce? Zavolejte nám pro nižší ceny na telefon 602 653 310 ♠
logo
kosik
blog header

Blog

Certifikát enviromentálního vyúčtování 2019

23. srpna 2020 / Novinky z naší firmy

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí naší společnosti

Elektrospotřebiče obsahují spoustu materiálů pocházejících z neobnovitelných zdrojů, jejichž těžbou je zatěžováno životní prostředí. Významnou úlevu přináší však správná recyklace těchto výrobků. I naše společnost plní svou povinnost při zajištění sběru a recyklaci elektra na konci doby jeho spotřeby ve spolupráci s kolektivním systémem ASEKOL. Díky environmentálnímu vyúčtování zpracovanému společností ASEKOL máme k dispozicipřesné hodnoty, které určují, jakým rozsahem naše společnost přispěla ke zdravému životnímu prostředí. Spotřeba elektrické energie, primární suroviny, ropa, voda, okyselování prostředí a produkce skleníkových plynů, zde všude díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory.
 

Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos společnosti k ochraně přírody, vyplývá, že s ohledem na tržní podíl námi na trh uvedených spotřebičů jsme uspořili 2,15 MWh elektřiny, 155,15 litrů ropy, 83,17 m3 vody a 0,49 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 0,68 tun, a produkci SO2 ekv. 8,36 kg.
 

Že každý kus vytříděného elektra se počítá nám ukazuje například již 100 vytříděných mobilních telefonů, které uspoří 2 340 l pitné vody, což stačí k naplnění celé cisterny. A za 500 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří ropa, která by stačila na výrobu benzínu pro cestu autem z Prahy do Dubaje. Všem, kterým není příroda lhostejná a tříděním elektrozařízení pozitivně přispívají k ochraně životního prostředí, patří obrovský dík.
 

Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. V potaz je bráno všech 6 skupin elektrospotřebičů jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.