♠ Jste škola, firma nebo instituce? Zavolejte nám pro nižší ceny na telefon 602 653 310 ♠
logo
kosik

Ochrana osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů

jako příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu AllServices, umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://vybaveniprouklid.cz,

Společnost AllServices Group s.r.o., IČ: 28486404, DIČ: CZ28486404, se sídlem Nademlejnská 600/1, PSČ 198 00, Praha 9 - Hloubětín zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 145100, (dále jen „Správce“), zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) osobní údaje pro níže uvedené účely.

Kontaktní údaje Správce pro účely uplatnění práv dle Nařízení, která najdete na konci těchto Pravidel, jsou: Korespondenční adresa: Bečovská 939, Praha 104 00, e-mail: obchod@allservices.cz, telefon: (+420) 774 488 123, fax: (+420) 227 203 826.

 

E-shop

 

1. ​Správce v rámci poskytování svých služeb a prodeji výrobků může zpracovávat následující osobní údaje:
 • jméno a příjmení;
 • e-mail;
 • fakturační adresa;
 • telefonní číslo;
 • IČ, DIČ;
 • údaje spojené s platbou.

2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení. Tyto uvedené osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

3. E-mailová adresa a telefonní číslo budou dále zpracovány za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě provedeného nákupu zboží nebo služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu obchod@allservices.cz odhlásit.)

E-mailová adresa a telefonní číslo budou za tímto účelem Správcem zpracovány po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte.

4. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel marketingových služeb 
 • Poskytovatel databázového systému
 • Poskytovatelé přepravních služeb
 • Poskytovatel softwaru MS Office
 • Poskytovatel software Adobe Acrobat
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Registrace do uživatelského účtu

1. Na základě Vaší registrace uživatelského účtu a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů může Správce zpracovávat následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresa
 • název společnosti
 • IČ, DIČ
 • číslo bankovního účtu
 • přihlašovací jméno
 • heslo.

         (dále jen „Osobní údaje“).

2. Osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

3. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány k následujícím účelům:

 • administrace účtu,
 • umožnění objednávky v rozhraní e-shopu, zbírání věrnostních bodů
 • zasílání obchodních sdělení určených k propagačním účelům Správce v případě, že jste se k odběru přihlásil/a
4. Osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu Vašeho aktivního užívání účtu, nejdéle však 3 roky od posledního přihlášení.

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: Bečovská 939, Praha 104 00, e-mail: obchod@allservices.cz

Zákazník však bere na vědomí, že zpětvzetí souhlasu znamená ztrátu členských výhod.

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel databázového systému 
 • Poskytovatel webhostingu 
 • Poskytovatel marketingových služeb,
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

Kontaktní formulář

1. Na základě vyplnění kontaktního formuláře a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů může Správce zpracovávat následující osobní údaje:

 • e-mail
 • dotaz

2. Uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem zodpovězení dotazu. Toto zpracování je možné na základě Vámi uděleného souhlasu, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

3. Souhlas udělujete na dobu zpracování po dobu 6 měsíců, a to za účelem zodpovězení dotazu. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět. Odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost zaslání odpovědi na dotaz.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel databázového systému 
 • Poskytovatel webhostingu 
 • Poskytovatel marketingových služeb,
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

Telefon

1. Na základě zavolání na kontaktní telefony a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů formou pokračování v telefonním hovoru na základě upozornění o zpracování (nahrávání) může Správce zpracovávat následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresa
 • název společnosti
 • IČ, DIČ
 • dotaz případně jiné údaje zákazníkem poskytnuté

2. Uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem zodpovězení dotazu. Toto zpracování je možné na základě Vámi uděleného souhlasu, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

3. Souhlas udělujete na dobu zpracování po dobu 3 měsíců, a to za účelem zodpovězení dotazu. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět. Odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost zaslání odpovědi na dotaz.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel telefonních a cloudových služeb 

 

Zasílání novinek

1. Na základě Vašeho přihlášení k odběru novinek a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, může Správce zpracovávat Vaši e-mailovou adresu.

2. Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. E-mailovou adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

3. E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem zpracovávána po dobu 3 letod udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu na emailovou adresu Bečovská 939, Praha 104 00, e-mail: obchod@allservices.cznebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel marketingových služeb 
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Cookies

​1. Správce užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou užity za účelem:
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • fungování webových stránek.
 • cílení reklamy
​2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

​3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu Bečovská 939, Praha 104 00, e-mail: obchod@allservices.cz Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

​4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče, případně na výše uvedené kontaktní adrese Bečovská 939, Praha 104 00, Praha, 198 00, e-mail: obchod@allservices.cz

​6. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, nejdéle však 13 měsíců od jejich posledního využití.

7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc.,;
 • Poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam.cz, a.s.
 • Poskytovatelem služby AdWords, provozované společností Google Inc.,;
8. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami, které najdete na níže uvedených odkazech. 9. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
 • Typ
 • Název
 • Účel
 • Expirace
 • Přístup k informacím
 • analytická
 • Google Analytics
 • Získání statistických informací
 • Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění
 • marketingová
 •  Sklik, Adwords,Facebook
 • Cílení reklamy
 •  Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz poskytovatel provede, pokud tento výmaz není v rozporu s oprávněnými zájmy poskytovatele nebo jeho povinnostmi,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, http://www.uoou.cz . Prodávající jakožto správce osobních údajů učinil před vydáním všeobecných obchodních podmínek oznámení k Úřadu pro ochranu osobních údajů o tom, že hodlá zpracovávat osobní údaje, a je zaregistrován pod reg. č. 00052383.
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů (v případě jejich zpracování na základě oprávněného zájmu Správce),
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.
Tyto POÚ nabývají účinnosti dnem 28.5.2018