Vážení zákazníci, dne 14.6.2024 bude prodejna otevřena do 15:30 hod.
Děkujeme za pochopení.
♠ Jste škola, firma nebo instituce? Zavolejte nám pro nižší ceny na telefon 602 653 310 ♠
logo
kosik
blog header

Blog

Najdi pana Bublinku

20. července 2021 / Aktuality

Bublinova kamínková výzva na FB profilu vybaveniprouklid.cz– pravidla výzvy
 

Výzva "Najdi pana Bublinku" probíhá na facebookovém profilu vybaveniprouklid.cz
 

Pravidla publikována 21.7.2021.
 


PODMÍNKY VÝZVY NA FACEBOOKU – „Bublinova kamínková výzva“

 

 1. Všeobecná ustanovení

 1. Tato pravidla ustanovují podmínky a pravidla výzvy o zánovní elektorkoloběžku společností AllServices Group s.r.o. (dále jen „organizátor“).
 2. Společnost Facebook není pořadatelem výzvy, nesponzoruje ji, ani s ní žádným způsobem nesouvisí.
 3. Výzvy se mohou zúčastnit jen osoby nad 18 let, mladší v jejich doprovodu.
 4. Výzva probíhá od 21.7.2021 11:00 do doby, než bude označený kámen nalezen a donesen do prodejny vybaveníprouklid.cz na adrese Bečovská 939, 104 00 Praha - Uhříněves.
 5. Ukončení výzvy bude publikováno na FB stránce vybaveniprouklid.cz zveřejněním fotografie nálezce kamínku spolu s nalezeným kamínkem a dárkem.
 6. Důležité informace a změny oznámí organizátor vždy na své oficiální stránce na Facebooku.

2. Princip výzvy

 1. Kámen označený maskotem společnosti AllServices Group s.r.o. byl ukrytý v oblasti Obora Uhříněves.
 2. Zájemci se do výzvy zapojí hledáním označeného kamene v oblasti pomocí nápovědy, která je zveřejněná na FB stránce vybaveniprouklid.cz.
 3. První nálezce se dostaví do prodejny vybaveniprouklid.cz s nalezeným kamenem a dostane odměnu. Podmínkou je souhlas s vyfotografováním a následným zveřejněním fotografie nálezce s odměnou na FB stránce.

3. Vyhodnocení výzvy

 1. Odměna bude prvnímu nálezci označeného kamene předána v prodejně společnosti AllServices Group s.r.o. – vybaveniprouklid.cz.
 2. Dárkem pro nálezce bude zánovní elektrokoloběžka.

4. Závěrečná ustanovení

 1. Soutěžící zveřejněním své fotografie v komentáři pod příspěvkem s vyhlášením soutěže souhlasí s pravidly soutěže a poskytuje organizátorovi právo nakládat se záznamem díla dle svého uvážení a současně uděluje souhlas se zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas pořadateli jako správci a organizátorovi zahrnuje zejména souhlas s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení na výherní listině/v příspěvku s oznámením výherce; a k zasílání informačních e-mailů týkajících se této soutěže.
 2. Organizátor může vyloučit kteréhokoliv soutěžícího ze soutěže v případě, že by soutěžící svým jednáním porušoval pravidla soutěže nebo by byl z takového jednání důvodně podezřelý.
 3. Pokud se prokáže, že výherce nesplnil kteroukoliv z podmínek soutěže, výhra mu nebude přiznána. Výhry nejsou vymahatelné a nevzniká na ně právní nárok.
 4. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat celou výzvu. Všechny změny pravidel nabývají účinnost jejich zveřejněním na FB stránce organizátora. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok soutěžícího na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.