♠ Jste škola, firma nebo instituce? Zavolejte nám pro nižší ceny na telefon 602 653 310 ♠
logo
kosik
blog header

Poradna

Mokré čištění podlah / Intenzivní čištění


Mokré čištění / Intenzivní čištění – základní čištění

Zpravidla se toto čištění provádí za pomoci čistících padů a jednokotoučového rotačního stroje. Plošný výkon padu může být v některých případech velmi malý a pady může být nutné často měnit. Pokud už pad nevykazuje dobrý výkon, protože je povrchem opotřebovaný nebo dojede vlivem ošetřovacích prostředků nebo nečistot k jeho zanesení, tak je nutné ho vyměnit za nový. Optimalizaci k výkonu padů nabízejí Grit kartáče. Čistí účinněji strukturované povrchy a nezanáší se ošetřovacími prostředky a nečistotami. Další výhodou Grit kartáčů je velmi velký plošný výkon při minimálním opotřebení vláken a jejich odolnost vůči používaným čistícím chemikáliím. Pod značkou Dr. Schutz jsou nabízeny testované a vysoce kvalitní čistící pady a Grit kartáče, které jsou optimalizovány pro všechny dané procesy. Upozornění: Slovo Grit (zrnitost) ve spojení s Grit kartáčem je často chybně zaměňováno za brusivo. Ve skutečnosti tyto kartáče nebrousí. Jejich Grit (zrnitost) slouží pouze ke zintenzivnění čistícího výkonu.

Volba padu nebo kartáče se provádí s ohledem na odolnost čištěného povrchu a na tom, čím bude následně provedena povrchová úprava. V principu platí: „tak tvrdé jak jen to je možné a tak měkké jak je to nutné“.
  • Pokud bude povrch ošetřován pouze ošetřovacím roztokem (např. roztok produktu Dr. Schutz R1000 čistící přípravek a vody), používá se pro čištění méně agresivní pad nebo kartáč (červený). Tento červený pad nebo červený Grit kartáč se používá také tehdy, pokud je povrch měkký a je náchylný k poškrábání.
  • V případě, že bude následovat ochranný nátěr polymerní disperzí (např. Dr. Schutz Secura, SG Lesk, Medica tvrdá ochranná vrstva, Mat 3000PU, Lesk 3000PU) doporučujeme jako první volbu zelený pad, na mechanicky odolné výrobní lakování může být použit také černý pad nebo PU sanační pad šedý.
  • Bude-li povrch následně lakován permanentním lakem (např. Dr. Schutz PU Siegel, PU Anticolor, PU NEO, PU Color) dojde díky vysokému podílu pevných částic v laku k překrytí případného jemného brusného obrazu. Protože se zde jedná o permanentní úpravu povrchu, je pro následnou přilnavost důležité, aby byl také čistící proces proveden abrazivními pady nebo kartáči.
Dr. Schutz Základní čistící přípravek R (střední alkalita, pro všechny povrchy) se používá pro šetrné odstraňování starých ochranných nátěrů a zbytků čisticích prostředků. Dr. Schutz Turbo základní čistič (střední alkalita, PVC, u kaučuku a linolea se vždy doporučuje provést pracovní test) nebo Dr. Schutz Profi základní čistič (vysoce alkalický, pouze PVC a lité PU-podlahy) rozpouštějí při základním čištění efektivně také silnější vrstvy starých polymerních nátěrů a ulehčují odstranění a uvolnění Grit kartáčem nebo padem od povrchu.
Použitá koncentrace základního čističe je závislá na tom, co je nutné z povrchu odstranit. Doporučení: Začít s poměrem 5 dílů vody a 1 dílu základního čističe, poměr upravovat dle účinnosti až ke stavu neředěný základní čistič. Množství tekutiny: 150-250 ml/m². Minimální doba působení je 10 minut, při náročnějším stavu může být také významně delší. Dbát také prosím na to, že povrch musí být při základním čištění udržován neustále mokrý. Zamezit zasychání čistícího roztoku. Po mechanickém čištění je nutné vše z povrchu odsát výkonným vysavačem na vodu. Po čištění se musí vyhodnotit účinnost a výsledek, v případě potřeby se musí celý postup zopakovat.
Při základním čištění dávat také pozor na potřísnění nábytku, stěn, apod. Vše, co je možné, oblepit ochrannou páskou nebo zakrýt fólií. Kraje musí být dočištěny opatrně ručně. Dbát na to, aby během prací nedošlo k poškození jiných okolních materiálů. Při práci se silnými čističi si chránit kůži, používat především ochranné rukavice a správnou pracovní obuv.

Pro práce doporučujeme pomalootáčkový jednokotoučový stroj, na který je nasazen kartáč, vhodný pad. Účinnost stroje může být zesílena přidáním závaží. Pro odstranění všech zbytků roztoků a vody doporučujeme výkonný vysavač na vodu. Schnutí povrchu podlahy lze urychlit dobrým větráním. Zrychlení je možné dosáhnout topením nebo použitím výkonného ventilátoru.

Přečtě si také všeobecné informace zde.

Produkty k článku

Kód:2617000590

Kód:0017000590

Kód:0617075007

Kód:0971001090